Medlem af Europa-Parlamentet

Jeg er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Her har jeg plads i Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Danmarks plads er i EU. Sammen kan vi tage globalt lederskab og sætte et positivt aftryk på resten af verden. Det kan vi kun gøre effektivt sammen. Men det kræver, at vi står stærkt internt i Europa.

Som samfund står Danmark overfor mange udfordringer, som bedst kan løses i fællesskab med vores europæiske naboer. Vi skal bruge et stærkt EU til at håndtere blandt andet presset på vores klima og miljø, presset på vores demokratiske værdier, presset på vores grænse og presset fra den globale konkurrence. Områder, hvor vi vinder mest ved at arbejde sammen for gode løsninger og ved at udøve dansk indflydelse i EU.

EU skal styrkes på de naturligt grænseoverskridende politikområder. Derimod er det ikke alt, som vi løser bedst i EU. Områder som socialpolitik og kulturpolitik bliver bedst håndteret nationalt.

Et stærkt indre marked

Det indre marked skal rulles helt ud. 


EU’s indre marked er hjørnestenen i det europæiske samarbejde, og det er helt afgørende for dansk økonomi og velstand.


Tallene taler for sig selv: 60 procent af dansk eksport går til EU. Ca. 600.000 danske arbejdspladser er afhængige af eksporten til EU, der gør Danmark 100 mia. kr. rigere om året.

Derfor er det også vigtigt, at vi fuldender det indre marked.

 

Vi skal i højere grad sikre ens implementering af lovgivningen og sikre en mindre kompleks lovgivning - så iværksættere og små virksomheder også kan gennemskue og håndtere EU-lovgivningen.

Stærkere fælles stemme i den globale verden

Vi har i Europa nogle fælles værdier, som ikke kan tages for givet, men som er under pres globalt set. Det er blandt andet frihed, individbeskyttelse og demokrati. Vi skal bruge EU til i fællesskab at forsvare vores grundlæggende europæiske værdier.


Vi bør i højere grad bruge udviklingsstøtten til at skabe bedre vilkår for vækst og beskæftigelse i områderne omkring EU, hvor vi oplever stigende migration fra, så der for den enkelte er et større incitament til at blive i sit hjemland. 

Udviklingsstøtten skal i højere grad være koblet til partnerskaber med private aktører og understøtte FN's verdensmål.

Lederskab på klima, energi og miljø

Presset på vores klima er en kæmpe udfordring, som hele verden står over for, og som vi i Danmark ikke kan løse alene. 

EU skal lede den grønne omstilling globalt. Vi har brug for et stærkt EU til at kræve handling globalt.

Grøn vækst skal sikre innovative løsninger og en bæredygtig omstilling.


EU skal sikre tilgængelig og billig vedvarende energi (det gør os også uafhængige af russisk gas og arabisk olie), investeringer i grønne teknologier, som kan drive udviklingen, og rammer, som sikrer, at vi bruger vores ressourcer mere effektivt.

Vi skal sikre et reelt indre marked for energi, så vi nemmere kan sælge vedvarende energi mellem landene. Når vinden blæser godt i Danmark, skal den ekstra strøm kunne forbruges andre steder i Europa.

Mere frihandel skal sikre bæredygtig udvikling

Gennem frihandel kan vi sætte vores præg på resten af verden. Frihandel er et stærkt værktøj til både at sikre fred og bæredygtig udvikling – foruden at det øger vores velstand i EU. 

Når vi udveksler varer, kan vi også udveksle værdier.

Vi skal bruge vores pondus som marked til at sikre, at tredjelande omstiller deres produktion bæredygtigt og med omtanke for klima og miljø, mod at de får adgang til det indre marked og 500 mio. forbrugere.


EU skal dyrke sin rolle som global frihandelsleder, og arbejde på flere, gode frihandelsaftaler. Særligt med Afrika, hvor der er brug for øget vækst og beskæftigelse.

 

Linea Søgaard-Lidell

Biografi

 

Jeg er 33 år og bor i København med min mand og datter. 


Jeg kommer med en erhvervsbaggrund indenfor kommunikation. Jeg har arbejdet som kommunikationsrådgiver i bl.a. Vækstfonden og konsulenthuse. Jeg har også tidligere arbejdet i EU's maskinrum, på den danske EU-repræsentation i Bruxelles op til og under det danske formandskab for Rådet i 2012. 


Jeg studerede i smilets by, på både Journalisthøjskolen og Aarhus Universitet, hvor jeg blev BA i europæiske studier og kandidat i journalistik. Jeg har også været på udveksling i Maastricht gennem EU's Erasmus-program, og boet og arbejdet i Skåne.


Jeg er vokset op i Esbjerg, som jeg flyttede fra efter studentereksamen i 2006. 

 
 

Støt min kampagne

Contact

Copenhagen, Denmark

22135855

EU skal sætte normen globalt – men det kræver noget af os

April 22, 2019

Hvem skal sætte standarden fremover? Os, USA eller Kina?

Efter årtier med fred, vækst og et EU, som rykkede tættere sammen, står vi nu i den vilde situ...

Mette Frederiksens angreb på EU’s succeser gør Danmark fattigere

April 22, 2019

Det indre marked er en af EU's største succeser. Med det indre marked blev hele EU til et stort hjemmemarked. En stor frihandelszone i Europa. Med sin...

Vores økonomiske styrke sikrer klimaet

April 7, 2019

Jeg undrer mig gang på gang, når jeg hører de røde partier tale om klimadagsordenen. For de debatterer, som var det 1985. Men det er det ikke. Det er...

1/3
Please reload

Vil du give en hånd eller støtte kampagnen? Selv den mindste hjælp gør en stor forskel. Hvis du har lyst til at være en del af holdet, når vi hænger plakater op, møder vælgerne på stationerne, tager debatten i aviserne, eller noget helt fjerde, så skriv til mig på: lineaslidell@gmail.com

 

Økonomiske bidrag er lige så vigtige, når man fører valgkamp. Alt fra 20 kr. til 2.000 kr. gør en forskel.

Mobile pay:  527936

Reg.: 0520 Kontonr.: 674066.

 

Hvordan Europa-Parlamentet er sammensat, er ikke hugget i sten. Parlamentet har historisk været domineret af konservative og socialdemokrater - og det har vi kunnet mærke i beslutningerne derfra. Derfor er det vigtigt at styrke Venstres stemme i Europa-Parlamentet.

 

Sammen kan vi nå rigtigt langt!

22135855

©2018 BY LINEA SØGAARD-LIDELL.