Grøn vækst er vejen til et CO2 neutralt Europa

January 27, 2019

Vi skal være CO2 neutrale i 2050. Det bakker langt de fleste op om. Men der er mange veje til Rom, og hvordan sikrer vi reelt CO2 neutralitet uden at sætte hjulene i stå?

 

Nogen mener nemlig, at vi skal stoppe med at spise kød, kun tage toget på sommerferie og i øvrigt skrue ned for væksten. Debatten om vores klima bliver desværre ofte meget dogmatisk, og domineret af en meget lille tro på menneskets evne og vilje til at finde løsninger.

 

Derfor bliver de store fremskridt, vi har oplevet inden for grønne teknologier de seneste år, ofte negligeret til fordel for selvpineri og skyldfølelse.

 

Jeg så gerne, at vi fik mere optimisme ind i klimadebatten.

 

Indrømmet, det vil være fint for både vores sundhed og klima at skrue op for selleri og ned for bøffen. Vi skal gøre mange forskellige ting for tilsammen at omstille vores samfund til grønt og bæredygtigt. Vi skal også spare på energien, og vi skal sørge for at genbruge vores materialer på måder, som ikke gøres i dag.

 

Men der er ikke er et modsætningsforhold mellem vækst og klimahensyn. Grøn vækst er vejen til et CO2 neutralt Europa.

 

Der er nemlig en revolution på vej i energisektoren, hvor vedvarende energi bliver billigere end fossile brændsler. Hvor elbiler bliver billigere end biler med forbrændingsmotorer. Og hvor nye lagringstyper vil gør både el- og varmeforsyningen mindre sårbare over for udsving i produktion fra vindmøller og solceller.

 

Men udviklingen er afhængig af betydelige investeringer i forskning, innovation og kommercialisering af nye løsninger. Hvis vi fra politisk hold ønsker en grøn omstilling, skal vi derfor understøtte større økonomisk velstand. Ikke forsøge at sætte den i stå.

 

Hvordan gør man så det? Til en start skal vi i højere grad sikre konkurrence. Både når vi udbygger med vedvarende energi og igangsætter projekter, der skal reducere udledning af drivhusgasser i andre dele af økonomien. Netop konkurrence, har bidraget betydeligt til at reducere priserne på vedvarende energi de seneste år.

 

Vi skal også sikre, at en langt større andel af EU’s forskningsmidler i Horizon Europe går til at udvikle klimavenlige løsninger.

 

Derfor er vækst ikke en hindring for et CO2 neutralt Europa. Det er en forudsætning for det.

Og hvis vi satser på vækst og udvikling af nye teknologier, behøver vi måske slet ikke skære helt ned på bøfferne lørdag aften. Måske kun engang imellem.

 

Indlægget blev bragt i Sjællandske den 7. januar 2019.

Please reload

Our Recent Posts

Hvem skal sætte standarden fremover? Os, USA eller Kina?

Efter årtier med fred, vækst og et EU, som rykkede tættere sammen, står vi nu i den vilde situ...

EU skal sætte normen globalt – men det kræver noget af os

April 22, 2019

Det indre marked er en af EU's største succeser. Med det indre marked blev hele EU til et stort hjemmemarked. En stor frihandelszone i Europa. Med sin...

Mette Frederiksens angreb på EU’s succeser gør Danmark fattigere

April 22, 2019

Jeg undrer mig gang på gang, når jeg hører de røde partier tale om klimadagsordenen. For de debatterer, som var det 1985. Men det er det ikke. Det er...

Vores økonomiske styrke sikrer klimaet

April 7, 2019

1/1
Please reload

Tags

Please reload

22135855

©2018 BY LINEA SØGAARD-LIDELL.